Pravidlá DMCA

Môžete požiadať o odstránenie akéhokoľvek materiálu, ktorý je chránený autorskými právami. Ak nájdete takýto materiál, ktorý je tu zverejnený alebo na ktorý máte odkaz, môžete nás kontaktovať a požiadať o odstránenie.

V žiadosti o porušenie autorských práv musia byť uvedené tieto prvky:

1. Poskytnite dôkaz o tom, že oprávnená osoba koná v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené.

2. Poskytnite dostatočné kontaktné informácie, aby sme vás mohli kontaktovať. Musíte tiež uviesť platnú e-mailovú adresu.

3. Vyhlásenie, že žalujúca strana má v dobrej viere presvedčenie, že použitie materiálu spôsobom, ktorý je predmetom sťažnosti, nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom.

4. Vyhlásenie, že informácie v oznámení sú presné a pod sankciou krivej prísahy, že žalujúca strana je oprávnená konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené.

5. Musí byť podpísaná oprávnenou osobou, aby konala v mene vlastníka výlučného práva, ktoré je údajne porušované.

Zašlite písomné oznámenie o porušení na e-mail:

[chránené e-mailom] 

Na odstránenie materiálu chráneného autorskými právami nechajte 2 pracovné dni.