PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

V prípade akýchkoľvek obáv alebo sťažností týkajúcich sa možného porušenia práv duševného vlastníctva vyplňte nasledujúci formulár, aby ste s konkrétnosťou identifikovali práva, ktoré sa údajne porušujú, a obvinený produkt (výrobky).